Dzieje się w klasztorze

18 czwartek
Wykład U3V – Średniowieczne i wczesnonowożytnie pieczęci zakonne
Kreślarnia
początek wydarzenia o godz. 13 h

Wykład U3V – Średniowieczne i wczesnonowożytnie pieczęci zakonne

Pierwszy wykład semestru zimowego – Średniowieczne i wczesnonowożytnie pieczęci zakonne.

Powrót do kalendarza wydarzeń