Projekty

Vinum et Cetera / 8.6.2019

Degustacja win z kolekcji Salonu Win Republiki Czeskiej...

czytaj więcej >

Tata Bojs & Filharmonia Hradec Králové LIVE / 21.6.2019

muzyczne wydarzenie lata

czytaj więcej >

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Dzięki grantom będziemy mogli zrealizować wiele różnych przedsięwzięć.

Broumovsko - rozwój zrównoważony 2018

Centruk Edukacji i Kultury Broumov o.p.s. od 1.1.2018 do 31.12.2018 realizuje projekt Broumovsko - rozwój zrównoważony 2018 (Broumovsko udržitelně 2018) przy wsparciu Kraju Královéhradeckiego....

Cały artykuł

Klášter Broumov – projekt „pobytové EVP”

Agencja Rozwoju Ziemi Broumovskiej z.s. w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2017 realizuje projekt „Klášter Broumov - pobytové EVP“. ...

Cały artykuł

Interpretacja dziedzictwa przyrodniczego parku krajobrazowego CHKO Broumovsko

Agencja Rozwoju Ziemi Broumovskiej z.s. od 1 marca 2017 r. do 30 września 2018 r. realizuje projekt „Interpretacja dziedzictwa przyrodniczego parku krajobrazowego CHKO Broumovsko” (czes. „Interpretace přírodního dědictví...

Cały artykuł

Projekty realizowane ze wsparciem Miasta Broumov

Miasto Broumov w 2018 r. wsparło następujące działania: Za poklady Broumovska o.p.s. / Festiwal muzyczny Za poklady Broumovska 2018 Broumovská klávesa, z.s. / 8 edycja Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów Vzdělávací a...

Cały artykuł

Klášter Broumov - żywe europejskie centrum kultury i edukacji

Projekt, którego celem jest przywrócenie tradycyjnych celów Klasztoru Benedyktyńskiego w Broumovie, jako centrum edukajci i kultury. ...

Cały artykuł

Urbarz Broumovski

Przygotowujemy się do wydania czeskiego tłumaczenia urbarza Hesseliusza z lat 1676-1677 (Das Braunarer Urbarium von 1676-1677). Urbarz wykonał zarządca majątku broumovskiego - Johan Georg Hesselius. Obecnie oryginał tego zabytku kultury znajduje się...

Cały artykuł

Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina – W drodze

Projekt „Via Benedictina na cestě” wspiera turystykę, edukację i kulturę, podnosząc poziom wiedzy na temat klasztorów benedyktyńskich w Europie Środkowej....

Cały artykuł

Podzielić na