Mgr. Iwona Matuszkiewicz

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Absolwentka Wydziału Filologicznego (polonistyka) oraz podyplomowych studiów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim; doktorantka Instytutu Literatury Czeskiej i Komparatystyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze (dysertacja na temat duchowych aspektów krajobrazu w literaturze i sztuce wybranych współczesnych autorów polskich i czeskich); certyfikaty językowe sygnowane przez Uniwersytet w Cambridge (FCE, CAE), kurs językowy w Evendine College w Londynie; egzaminator w zakresie matury z języka angielskiego (Polska, Czechy);

Wieloletni nauczyciel języka w szkołach podstawowych i średnich w Polsce i Czechach; prowadziła  lektorat z języka polskiego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu  Hrádec Kralové oraz seminarium z zakresu kultury polskiej w języku angielskim (Polish Culture Studies) w ramach studiów środkowoeuropejskich dla cudzoziemców (Central European Studies)  w Instytucie Historii na Wydziale Filozoficznym tego samego uniwersytetu;

Do tej pory  przeprowadziła kursy językowe dla firm: Agentura pro rozvoj Broumovska, Veba, ČekoImport, Centrum Walzel, Policie ČR; pisze wiersze i prozę (Gaguły – zbiór opowiadań wydany w 2003 roku); od 2008 roku mieszka na stałe w Martínkovicach na Broumovsku oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym pogranicza polsko-czeskiego.

Podzielić na