RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Jiří Plamínek jest jednym z pierwszych naszych niezależnych konsultantów. Już od 25 lat zajmuje się wspieraniem firm. Jest autorem teorii witalności, umożliwiającej spojrzenie na przedsiębiorczość i życie z perspektywy. Już w 1991 r. przywiózł ze Stanów Zjednoczonych do ówczesnej Czechosłowacji metody ugodowego rozwiązywania konfliktów i stał się prekursorem czeskiej mediacji, takze w zakresie regulacji prawnych. Napisał około 30 książek i niezliczoną ilość artykułów oraz programów treningowych, gier i testów. W jego kursach wzięło udział ponad 10 tys. osób.

Podzielić na