6 Dyskusje Broumovskie

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

6–7 listopada 2019
Sala Drzewnik, Klasztor Broumov
Temat: Zaufanie i zrozumienie

Program: 

6.11.2019 / Panel I: Mamy zaufanie do państa i instytucji?
6.11.2019 / Panel II: 30 lat naszej demokracji: Zmiany w zaufaniu i zrozumieniu
7.11.2019 / Panel III: Jak rdziej ufać i lepiej rozumieć?Moderatorzy: Světlana Witowská | Daniela Brůhová 

Bilety: 100 CZK / panel. Bilety można kupić on-line:

www.broumovskediskuse.cz

Podzielić na