III Dyskusje Broumovskie

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

7 - 8 listopada 2016 / Drzewnik, Klasztor Broumov

Temat: Tożsamość europejska

Zapis z 1 panelu TUTAJ
Zapis z 2 panelu TUTAJ
Zapis z 3 panelu TUTAJ

Trzecia edycja Dyskusji Broumovskich przyciągnęła do klasztoru około 150 osób z całych Czech, którzy przyjechali, aby uczestniczyć w dyskusji na temat tożsamości europejskiej z udziałem Pavla Bělobrádka, Petra Robejška, Petra Kolářa, Alexandra Tomskiego i innych przedstawicieli życia społeczego, nauki i kościoła.

Pierwszy panel dwudniowej konferencji, moderowany przez Roberta Čásenskiego - redaktora naczelnego magazynu Reportér, rozpoczął się w poniedziałek 7 listopada w sali Drzewnik an ternie broumovskiego klasztoru. Pierwszy wystąpił Karel Rejchrt - przewodniczący związku gmin DSO Broumovsko, razem z hetmanem Kraju Kralowehradeckiego Lubomírem Francem i założycielem Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov Janem Školníkiem.

W pełnej sali wystąpili też m.in. Roman Joch – komentator polityczny i publicysta, politolog Karel B. Müller i pochodzący z Náchodu wicepremier Pavel Bělobrádek (wiceprezes RM ds. nauki, badań i innowacji).

Drugi panel, we wtorek 8 listopada rozpoczęła Lenka Zlámalová - moderatorka, komentatorka i analityk stacji Echa24. Jako prelegentów do dyskusji zaprosiła politologa Petra Robejška, historyka Petra Hlaváčka i menadżera oraz byłego dyplomatę Petra Kolářa, którzy próbowali rozstrzygać kwestie „madrości mas“, wartości europejskich, a także odpowiedzialności elit.

Trzeci, popołudniowy panel, był moderowany przez Danielę Brůhovą, redaktorkę ČRo Dvojka. W programie pojawiła się dyskusja z politologem Alexanderem Tomskim, księdzem i pedagogiem Davidem Boumou i Alešem Chmelařem, analitykiem ekonomicznym Urzędu Rady Ministrów.

Dyskusje były uzupełnione przez program towarzyszący, m.in. koncert w kościele klasztornym św. Wojciecha grupy Polyfonní sdružení, degustację win w Piwnicach Benedyktyńskich i mszę celebrowaną przez Davida Boumę.

W dyskusjach wzięło udział ok. siedemdziesięciu uczniów szkół z regionu Wschodnich Czech, którzy otrzymali specjalne stypendia, przyznane przez Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov. 

Projekt dyskusji był zorganizowany przy wsparciu Kraju Kralowehradeckiego.

Foto: Jan Flieger

Podzielić na