Events in the monastery

18 Thursday
University of the 3rd Age - Pečeti církevních řádů a jejich představitelů ve středověku a raném novověku.
Kreslírna - pronájem
Beginning of the event 13 h

University of the 3rd Age - Pečeti církevních řádů a jejich představitelů ve středověku a raném novověku.

On University of the 3rd Age is Pečeti církevních řádů a jejich představitelů ve středověku a raném novověku.

Back to events