Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina Na Cestě

IVF project 2015

Noční hrané prohlídky / Aloisovy lapálie

Každý prázdninový pátek

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Letní vzdělávací programy

hravý prázdninový program pro rodiny s dětmi

více info >

Letem světem, nejen s petem

zážitková výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Prohlídky jsou opět OTEVŘENY pro veřejnost!

Otevřeno denně od 9:00 do 16:00.

více info >

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe.

Projekt Via Benedictina na cestě má hodnotu turistickou, vzdělávací a kulturní a přináší lepší povědomí o benediktinských klášterech a místech ve střední Evropě.

About project/O projektu

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe. The project includes fostering and maintaining previously...

Celý článek

Tourist competition/ Turistická soutěž

A part of the project Via Benedictina on the way is a small tourist competition. You can gain a tourist passport on several active or former benedictine objects and collect tourists stamp. When you have specific number of stamps, you can send...

Celý článek

Children section/ Program pro děti

Another part of the project Via Benedictina on the way is special program for families with children. In cooperation with polish organization Fundacja w Paski is formed the children section with cards in pdf to print. On the cards will be...

Celý článek

Sdílejte na