Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina Na Cestě

IVF project 2015

Dasha & Epoque Quartet

Benefiční koncert | 1. květen 2019

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl / 3.–5. 5. 2019

Meditační seminář (nejen) pro management

více info >

Tata Bojs & Filharmonie Hradec Králové LIVE / 21.6.2019

hudební událost léta

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe.

Projekt Via Benedictina na cestě má hodnotu turistickou, vzdělávací a kulturní a přináší lepší povědomí o benediktinských klášterech a místech ve střední Evropě.

About project/O projektu

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe. The project includes fostering and maintaining previously...

Celý článek

Tourist competition/ Turistická soutěž

A part of the project Via Benedictina on the way is a small tourist competition. You can gain a tourist passport on several active or former benedictine objects and collect tourists stamp. When you have specific number of stamps, you can send...

Celý článek

Children section/ Program pro děti

Another part of the project Via Benedictina on the way is special program for families with children. In cooperation with polish organization Fundacja w Paski is formed the children section with cards in pdf to print. On the cards will be...

Celý článek

Sdílejte na