27 čtvrtek
vernisáž: Lenka Černota / Svorka
Broumovský klášter

vernisáž: Lenka Černota / Svorka

27. ledna v 16 hodin
Dětská galerie Lapidárium / klášter Broumov

Dětská galerie Lapidárium si vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení výstavy Lenky Černoty - Svorka. 

Zatímco v češtině svorka představuje nástroj zajišťující sepnutí nebo sepětí -  jinými slovy spojení do nejtěsnější blízkosti téměř rovné jednomu celku, slovenština stejným slovem označuje vlčí smečku. Oba významy mají v rámci názvu nového projektu malířky Lenky Černoty (1985) své opodstatnění. Na jednu stranu naznačují hlavní předmět jejího uměleckého zájmu, jímž jsou právě vlci, na stranu druhou ale také její silný vztah k nim.

Výstava připravená speciálně pro Dětskou galerii Lapidarium kombinuje dvě polohy tvorby umělkyně jako průhledy do vizuálních míst, která mohou změnit prožívání každodenní reality a přinést vjemy jiného druhu. Výstavní prostor mění v teritorium. Jedno z pláten čeká na své vlky také v zimní broumovské krajině, kam se po mnoha letech postupně vracejí.

"Výstava přichází v době, kdy se pokouším dívat jako někdo jiný. Dříve jsem malovala obrazy pro sebe a pro lidi. Teď navíc maluji obrazy vlků pro vlky. Zkouším si a představuji, jak vlci vidí a namalovat pro ně obraz. Ráda bych, aby diváci výstavou, jen tak lehce „ne“prošli. Děti jí mohou skrz prolízku prolézat." Lenka Černota

Lenka Černota je absolventkou ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské AVU, doktorandka Technické univerzity v Ostravě, kde získala patent na originální způsob získávání pigmentu, také absolventka multimédií a sochařství na univerzitě v Krakově a bakalářského titulu na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. 

Výstava potrvá do 26. 3. 2022
O doprovodných programech k výstavě klasterbroumov.cz/cs/vystavy-v-lapidariu 

 

Zpět na kalendář akcí