Time management

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

Zacházíte s časem tak, že jste spokojení se životem a pracovním výkonem? Co je to časový management a proč se do něho vztahuje nejen efektivnost a disciplinovanost lidské činnosti, ale především orientace podle skutečných hodnot a tázání se po tom, co je podstatné?

Jak uniknout tzv. "pasti urychlování" a jaký význam má pro dnešní dobu "ora et labora" jako "umění přestávky". Na semináři budete mít možnost seznámit se s využíváním času ve smyslu kairos (ten správný čas, příhodný) a chronos, představíme si problematiku prokrastinace, Paretův a Eisenhoverův princip, současné trendy v plánování a organizaci času, význam osobní motivace.

Metody: celý seminář probíhá interaktivní formou, součástí jsou testy a dotazníky, relaxační a meditační cvičení.

Délka trvání: 2 dny

Cena: 4 950,- Kč + DPH. V ceně je započítáno ubytování, strava, výukové materiály. Každý účastník obdrží po ukončení semináře osvědčení o absolvování.

      Množstevní slevy (více účastníků z jedné firmy, nebo účast jedné osoby na více akcích v průběhu jednoho kalendářního roku)

  • 2 účastníci nebo 2 akce – 5% sleva
  • 3 účastníci nebo 3 akce – 10% sleva
  • 4 účastníci nebo 4 akce – 15 % sleva 

Nejbližší termín: prosím, v případě zájmu nás kontaktujte.

Sdílejte na