Západní věž

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Broumovská klávesa

10. ročník mezinárodní soutěže | 2.–4. 10. 2020

více info >

Výstava upomínkového skla a porcelánu

13. 6. – 31. 10. 2020​

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Znak Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově - břevno a růže – v klášteře najdeme na freskách, portálech, pískovcových prvcích i jako ozdobu barokní kašny. Jedna část znaku – růže – je vložena do vázy a s ní umístěna na severní věži kláštera. Druhá část – břevno – tvoří spolu s vázou zakončení věže západní. Od podzimu roku 2013 bylo viditelné naklonění vázy s břevnem, proto oprava v říjnu 2014 přišla v nejvyšší čas. Při sejmutí prvku z věže nebyly uvnitř nalezeny jakékoliv předměty z minulosti. Oprava se uskutečnila tak rychle, že jsme dali přednost fotografickému zachycení průběhu sejmutí a následnému vyzdvižení vázy s břevnem, takže ani při další opravě naši potomci nenaleznou jakýkoliv předmět z doby dnešní. Avšak všichni, kdo jsme byli pracím přítomni, jsme na původní stavebníky vzpomínali: jak se jim asi pracovalo bez jeřábu? Díky minulým řemeslníků, ale i dnešním – stačí se podívat na fotky, že jsou šikovní.

Sdílejte na