Relikviář sv. kříže

V depozitáři broumovského kláštera je uložen vzácný bohatě zdobený barokní relikviář, ve kterém je umístěn ostatek sv. kříže, což dokládá gotický nápis vložený do relikviářové kapsulky.

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

Mimo ostatků svatých bývají v církvi uctívány také ostatky svatého kříže – kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Svatý Ambrož (+ 397) píše, že svatý kříž nalezla roku 326 v Jeruzalémě císařovna Helena (byla to matka císaře Konstantina, který daroval křesťanům svobodu v roce 313 ediktem milánským). Vypráví, že nalezla tři příčné trámy – což odpovídá faktu, že s Kristem byli ukřižováni dva zločinci (Lk 23,32-33). O tom, který je ten, na kterém trpěl Kristus, rozhodl zázrak: uzdravení těžce nemocné ženy. Po svém návratu do Říma uložila Helena několik částí Kristova kříže, několik trnů z Kristovy koruny, dva hřeby, tabulku s nápisem (Ježíš Nazaretský, král židovský) a příčný trám jednoho ze zločinců ukřižovaných spolu s Ježíšem ve svém soukromém obydlí, které bylo ještě za života císaře Konstantina přestavěno na chrám Svatého Kříže.

Další zajímavostí relikviáře je kapsulka obsahující – podle starobylého seznamu relikvií – vlasy Panny Marie.

Sdílejte na