Relikviář sv. kříže

V depozitáři broumovského kláštera je uložen vzácný bohatě zdobený barokní relikviář, ve kterém je umístěn ostatek sv. kříže, což dokládá gotický nápis vložený do relikviářové kapsulky.

Interaktivní prohlídky Skriptoria

Vyzkoušejte psaní husím brkem v naší středověké písárně

více info >

Adventní trh / 13. 12. 2020

Nenechte si ujít oblíbený trh s bohatou nabídkou regionálních produktů

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Mimo ostatků svatých bývají v církvi uctívány také ostatky svatého kříže – kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Svatý Ambrož (+ 397) píše, že svatý kříž nalezla roku 326 v Jeruzalémě císařovna Helena (byla to matka císaře Konstantina, který daroval křesťanům svobodu v roce 313 ediktem milánským). Vypráví, že nalezla tři příčné trámy – což odpovídá faktu, že s Kristem byli ukřižováni dva zločinci (Lk 23,32-33). O tom, který je ten, na kterém trpěl Kristus, rozhodl zázrak: uzdravení těžce nemocné ženy. Po svém návratu do Říma uložila Helena několik částí Kristova kříže, několik trnů z Kristovy koruny, dva hřeby, tabulku s nápisem (Ježíš Nazaretský, král židovský) a příčný trám jednoho ze zločinců ukřižovaných spolu s Ježíšem ve svém soukromém obydlí, které bylo ještě za života císaře Konstantina přestavěno na chrám Svatého Kříže.

Další zajímavostí relikviáře je kapsulka obsahující – podle starobylého seznamu relikvií – vlasy Panny Marie.

Sdílejte na