Připomněli jsme si 20 let od nalezení kopie Turínského plátna

6. Broumovské diskuse / 6.–7. 11. 2019

Přijďte diskutovat o důvěře a porozumění se zajímavými hosty...

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

14. leden 2019 - V sobotu 12. ledna jsme oslavili Den s Turínským plátnem, a připomněli si tak výročí dvaceti let od nalezení broumovské kopie Turínského plátna. Celodenní program nabídl interaktivní prohlídky klášterní písárny, speciální prohlídky kláštera zaměřené na Turínské plátno, degustaci italských a izraelských vín v Benediktinských sklepích, ochutnávku italského menu v klášterní restauraci U Tří růží a také turínského nápoje Bicerin v klášterní kavárně Café Dientzenhofer.

„Největší úspěch zaznamenaly Turínské prohlídky, kterých se zúčastnilo několik desítek lidí. Průvodce Jakub Gruss si připravil zajímavé informace o tomto cenném artefaktu, který celoročně vystavujeme v klášterním refektáři, a zavedl návštěvníky k místu, kde bylo plátno před dvaceti lety nalezeno,“ uvedl Aleš Freiwald ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Kopie Turínského plátna z roku 1651 byla nalezena v roce 1999 v klášterním kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže za zlaceným štukovým věncem s nápisem SANCTA SINDON. U plátna byla přiložena autentika (průvodní listina), z které je zřejmé, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Ten ji za svého života daroval broumovskému klášteru. V dokumentu je uvedeno, že kopie byla při slavnostním obřadu dotýkána s originálem. Na světě se nachází kolem čtyřiceti podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp) a rovněž patří k nejzdařilejším. Plátno je možno zhlédnout v rámci prohlídek kláštera.

Foto: Tomáš Valášek

Sdílejte na