O proměnách důvěry a porozumění diskutovali hosté 6. Broumovských diskusí

Prague Cello Quartet

Benefiční koncert / 28. 9. 2021 od 18:00

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

7. listopad 2019 - Ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov odstartovala ve středu 6. listopadu první část dvoudenní konference 6. Broumovské diskuse. O tom, zda důvěřujeme státu, institucím, politickým stranám či politikům nebo o tom, jak posílit důvěru v evropské instituce, jako jsou EU či NATO, diskutovali na prvním středečním panelu bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová spolu se socioložkou Markétou Sedláčkovou a historikem Tomášem Petráčkem. Moderování panelu se zhostil Michael Rozsypal z Českého rozhlasu Plus. Téměř tříhodinová diskuse, kterou si do sálu Dřevník přišlo vyslechnout kolem 190 účastníků konference, přinesla řadu zajímavých postřehů a ideí.

Jak by se dala posílit důvěra v evropské instituce, navrhla Eliška Wagnerová: „Budování důvěry je otázkou zkušeností… Mělo by se o tom mluvit v médiích, ve školách. A nejen mluvit, ale třeba i dělat stáže – u evropského soudního dvora, u evropského parlamentu… A posílit tak vlastní osobní zkušenost, protože lidé nejvíc podporují to, na co si sami sáhnou. Možnosti tu jsou, ale ve školách se jich málo využívá...“  

„Důvěra je nejzákladnější lidská kvalita, která je nezbytná pro lidský život. A všimněme si, že kořen slova důvěra je blízko slovům věrnost a víra… Ve společnosti, kde si nedůvěřujeme, se strašně špatně žije,“ uvedl mimo jiné Tomáš Petráček a Markéta Sedláčková k tomu dodává: „Politická scéna v posledních letech spíše posiluje nedůvěru… Proti tomu se dá bojovat – třeba i tím, že si člověk shání pravdivé informace…“

Druhý, odpolední panel konference, moderovaný Světlanou Witowskou z České televize, se zaměřil na proměny důvěry a porozumění během posledních třiceti let naší demokracie. Na pódiu se sešli bývalý předseda české vlády Vladimír Špidla, filozof a publicista Petr Fischer, ředitel Občanského institutu Roman Joch a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, senátor Martin Červíček.

„Pro mě je velkou ctí, být tady v Broumově. V Praze už někteří začínají mluvit o Broumovských diskusích jako o českém Davosu,“ uvedl Roman Joch a k hlavnímu tématu dodal: „Na důvěru nikdo z nás nemá právo. Důvěru si každý z nás musí zasloužit. A porozumění je cílem, o který máme usilovat…Za posledních třicet let klesla nepřiměřeně velká důvěra ve stát v přiměřeně malou důvěru, což je zdravé. Nezdravá je však nedůvěra vůči sobě navzájem, daná politickou polarizací ohledně osob politických aktérů.“

Pro Petra Fischera je důvěra hlavně o sebedůvěře: „Málo věříme sami sobě, tudíž se nám těžko hledá porozumění,“ myslí si a dodává: „Já jsem v Broumově podruhé, po dvanácti letech. Klášter se hodně změnil a je čím dál hezčí.“

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie, zavítal do Broumova poprvé: „Jsem moc rád, že mám příležitost tu být a mluvit na téma, které mi připadá velmi důležité. V demokratickém systému je důvěra klíčová – má-li se společnost dát do pohybu a má-li to vydržet delší dobu, musí se tak stát v důvěře… Klíčová je důvěra v lidi a důvěra v demokratická pravidla. Nedostatek důvěry ve společnosti společnost stravuje a znemožňuje, aby byla úspěšná v jakémkoliv oboru.“

„Třicet let poté, co jsme přestali mlčet a nechat rozhodovat o svých životech totalitní režim, jsme dnes v situaci, kdy sice „máme, co jsme chtěli,“ ale neumíme s tím zacházet… Nyní je na politicích a ostatních osobnostech veřejného života, aby vrátili důvěru občanů v právní stát, plnili dané sliby a skutečně sloužili veřejnosti namísto pouze svým osobním cílům,“ myslí si Martin Červíček.

Čtvrteční, třetí konferenční panel, moderovaný Martinou Maškovou z Českého rozhlasu Plus, přivítal na pódiu sálu Dřevník spisovatelku Ivu Pekárkovou, boromejku a pedagožku Angeliku Pintířovou a psychoterapeutku a signatářku Charty 77 Věru Roubalovou Kostlánovou. Diskuse se točila kolem témat mezigenerační důvěry, důvěry v sebe sama a díky mnoha vstupům účastníků z řad auditoria také kolem otázek, jak překonávat nedůvěru a jak hledat cestu k porozumění mezi lidmi s rozdílnými názory.

Na život před rokem 1989 a s ním spojenou (ne)důvěru a strach zavzpomínala Věra Roubalová Kostlánová, která od mládí aktivně vystupovala proti bezpráví komunistického režimu: „Na důvěře byly založeny přátelské vztahy v disentu – toto období bylo tak zaplněné strachem, že důvěra byla to základní, díky čemu se to dalo přežít a co lidi mohlo spojovat… Důvěra je základ života, řekla bych…“

Řeholnice Angelika Pintířová, která pečovala o Václava Havla v závěru jeho života, mluvila mimo jiné o svých zkušenostech z výchovného ústavu v Křešíně na Pelhřimovsku, kde pracuje už třináct let. Právě na vzájemné důvěře je podle jejích slov postaven nejen život v řeholní komunitě. „Důvěra je poměrně křehká záležitost a ten, kdo důvěřuje, i ten, na koho je spolehnutí, jsou zranitelní… Důvěra není naivita, je potřeba najít zdravou rovnováhu, jak to říká Bible: Buďte prostí jako holubice, ale opatrní jako hadi,“ říká k tématu důvěry a porozumění.

Spisovatelka Iva Pekárková, která vydala na tři desítky knih a od roku 2005 žije v Londýně, do diskuse přispěla svými postřehy ze života překladatelky, tlumočnice a sociální pracovnice v prostředí etnických menšin: „Myslím, že pokud si chcete s někým skutečně porozumět, … je dobře v něm vidět jednotlivce a ne zástupce nějaké skupiny, ke které patří. To platí mezi lidmi z různých etnických skupin i pro mezigenerační porozumění… Člověk, se kterým zrovna jednáme, by pro nás v tom okamžiku měl být tím jediným a nejdůležitějším. V lásce to tak funguje. Tak proč ne v méně intimních vztazích?“

Odpoledne (a v pátek) konference pokračovala ještě doprovodným programem: workshopy se studenty, Komorní rozmluvou s břevnovsko-broumovským arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem a dlouholetým ředitelem Nadace Via Jiřím Bártou, mší svatou v klášterním kostele sv. Vojtěcha a páteční komentovanou prohlídkou vybraných kostelů tzv. broumovské skupiny.

Záznamy všech diskusních panelů je možné zhlédnout na webu České televize ZDE

Statutárním partnerem konference je město Broumov, hlavními partnery jsou Raiffeisen Leasing, Jan Barta, Hobra-Školník, Pro rozvoj Broumovska, Královéhradecký kraj a Saargummi. Partnery konference jsou Centrum Walzel, Sekyra Foundation, Edumed, Nadace OSF, Nadační fond Josefa Luxe, Coca Cola – Česko a Slovensko a Martina Rosová. Generálním mediálním partnerem je Česká televize, hlavními mediálními partnery jsou Hospodářské noviny a Český rozhlas Plus. Mediálními partnery jsou naše.broumovsko.cz a Místní kultura.

Foto: Jaroslav Winter

Sdílejte na