Akce v klášteře

12 pondělí
Michal Škapa aka Tron - Periferie
Broumovský klášter

Michal Škapa aka Tron - Periferie

Termín výstavy: 12. 4. – 13. 6. 2021 
Klášter Broumov / Dětská galerie Lapidárium
Kurátor: Radek Wohlmuth

Michal Škapa aka Tron (1978) je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů, která nastoupila v polovině 90. let. Stále si v této komunitě udržuje respekt, ale zároveň se jako jeden z mála dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu. Už název jeho projektu naznačuje téma, kterým se dlouhodobě zabývá – je to město, odkrývání a uvědomování si jeho struktur, detailů, procesů i skrytého života v něm.

Periferie je obecný pojem, který označuje okrajovou část nějakého většího celku. V urbanismu představuje hraniční pás města, v ekologii zase regiony, které proměnila lidská činnost, jinými slovy kulturní krajina. Je to každopádně slovo, které v sobě nese nádech vykořeněnosti a diskomfortu, zóna ve stínu s vlastním životem a zákonitostmi. Výstava Michala Škapy pracuje s podobou obrazové instalace doplněné městským mobiliářem. Její součástí jsou stejně tak gestické textové malby vycházející z runového písma brazilských vandalů, jako kolážovité kompozice realistických městských bloků vytvořené americkou retuší. Jejich fúze odkazuje k psychologii, jazyku i vizualitě ulice, jako vrstevnatému fenoménu, který významnou měrou definuje dnešní svět.

Více o autorovi: www.michalskapa.cz

Těšit se můžete na streetartový workshop s autorem výstavy, na přednášku o historii streetartu s kurátorem Radkem Wohlmuthem i Machalem Škapou, dále na autorskou komentovanou prohlídku, podcast - rozhovor a další doprovodné programy pro školy a veřejnost v on-line světě, ale i věříme, že i na živo. 
Veškeré programy budou probíhat v souladu s aktuálními opatřeními vlády. 

 

Zpět na kalendář akcí