Lektorský tým

6. Broumovské diskuse / 6.–7. 11. 2019

Přijďte diskutovat o důvěře a porozumění se zajímavými hosty...

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Představujeme vám náš zkušený lektorský tým.

Mgr. Šárka Vávrová

Absolventka Systematické biologie a ekologie UP Olomouc, doplňkové studium učitelství biologie pro SŠ. Praxe: lektor ekologicko-výchovných programů na Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově Hájích, lektor environmentálních...

Celý článek

Mgr. Pavla Semeráková

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedry Andragogiky a personálního managementu. Má za sebou přednášky a semináře na Psychoterapeutické fakultě doc. Skály a absolvovala tříletý gestalt výcvik - koučink...

Celý článek

Martina Junková

Absolventka Střední školy obchodní v Broumově, rekvalifikovaná pečovatelka domácího ošetření Červeného Kříže, která po studiích odjela do zahraničí jako au-pair pro duševně nemocné seniory. Této práci se věnovala i po návratu domů do Čech...

Celý článek

Tomáš Valášek

Lektor filmových vzdělávacích programů Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov od roku 2014. Sedmiletá praxe jako kameraman reportáží a dokumentů. V roce 2014 a 2015 spolupráce s režisérkou Lenkou Wimmerovou na...

Celý článek

Mgr. Iwona Matuszkiewicz

Absolventka Filologické fakulty v oboru polonistika a postgraduálních metodických studií pro učitele anglického jazyka Wroclavské Univerzity; doktorandka Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy...

Celý článek

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

Jiří Plamínek je jedním z prvních nezávislých lektorů a konzultantů u nás. Pomáhá lidem a firmám již celé čtvrtstoletí. Je autorem teorie vitality, která umožňuje vidět podnikání i život z odstupu a v souvislostech. Do Československa již v...

Celý článek

Mgr. Eva Hrubá

Absolventka  Fakulty agrobiologie na České zemědělské univerzitě. Při studiu absolvovala cestu po Novém Zélandě, kde pracovala jako dobrovolnice na WWOOF farmách. Po studiu se věnovala  práci v  reklamní agentuře, částečně...

Celý článek

Sdílejte na