Akce v klášteře

26 středa
Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Sopka
Broumovský klášter
začátek akce 14 h

Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Sopka

Středa 26. září 2018, 14:00
Klášter Broumov | Galerie Dům 

Všechny zájemce srdečně zveme na komentovanou prohlídku aktuální výstavy Jiřího Sopka / DVEŘE, KOMÍN, MOŘE...

Jiří Sopko (nar. 1942) je jeden z nestorů české malby druhé poloviny 20. století a vysokoškolský pedagog (v r. 1991 jmenován profesorem). V l. 1956-1960 studoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze a v l. 1960-1966 Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Antonín Pelc). Pravidelně vystavuje od konce 60. let 20. století. Člen generační Skupiny 12/15 Pozdě, ale přece. V letech 1969-1971 působil jako odborný asistent na AVU v Praze u prof. Jana Smetany. V letech 1990 – 2016 vedl malířský ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba I). Vychoval celou řadu výjimečných malířů z generace narozené v 70. a 80. letech. Mezi léty 2002 – 2010 působil dvě volební období jako rektor pražské AVU. Další informace na oficiálních stránkách Jířího Sopka:  http://www.jirisopko.cz/cs/.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

Zpět na kalendář akcí