Akce v klášteře

30 neděle
Den architektury v Broumově / Nezdařilé rekonstrukce

začátek akce 15 h

Den architektury v Broumově / Nezdařilé rekonstrukce

Neděle 30. září 2018, 15:00 - 17:00

Téma komentované procházky: Broumov - rekonstrukce / novostavby

Broumov se zdárně stavebně vyvíjel zejména ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století a ještě v období první republiky zde vzniklo několik pozoruhodných staveb.

Po druhé světové válce bylo téměř veškeré obyvatelstvo celého regionu odsunuto a nahrazeno novými českými obyvateli, čímž započal nový osud honosně vzhlížejícího města. Od 50. let docházelo k necitlivým přestavbám, zanedbávání, devastaci veřejných prostranství, a také k demolicím již nevyhovujících staveb či celých bloků. Základní urbanistická struktura města však zůstala neporušena.

 

V současnosti přistupujeme k architektonickému dědictví minulosti podobně, jak tomu bylo v letech 1950 - 1989. Až na výjimky se nadále pokračuje v nesmyslném ničení (a zanedbávání) toho, co zde ještě zbylo z dob vysoké stavební kultury. Historik architektury Petr Staněk a architekt Viktor Vlach se formou komentované procházky pokusí ukázat některá z těchto barbarství, ale také několik "polistopadových" realizací.

 

Procházka je ZDARMA.

Místo setkání: mariánský sloup na Mírovém náměstí, Broumov
Více informací: pavla.semerakova@broumovsko.cz

www.denarchitektury.cz

Zpět na kalendář akcí