Broumovský urbář

Jedinečná kniha, která je národní kulturní památkou.

Noční hrané prohlídky / Aloisovy lapálie

Každý prázdninový pátek

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Letní vzdělávací programy

hravý prázdninový program pro rodiny s dětmi

více info >

Letem světem, nejen s petem

zážitková výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Prohlídky jsou opět OTEVŘENY pro veřejnost!

Otevřeno denně od 9:00 do 16:00.

více info >

Předmětem naší snahy je vydání českého překladu Hesseliova urbáře z roku 1676-1677 – Das Braunarer Urbarium von 1676 – 1677. Urbář vyhotovil správce broumovského panství Johan Georg Hesselius. V současné době je originál této publikace kulturní památkou a je uložen ve Státním archivu Zámrsk.

Urbář je soupisem poddanských robotních a finančních povinností a je souborem důležitých úředních dokladů spojených s hospodařením určité hospodářské jednotky světské nebo církevní vrchnosti. Je historickým pramen pro zkoumání dějin zemědělství, lesnictví nebo české kartografie. Urbář je výsledkem dobové inventury veškerého majetku kláštera, kterou Hesselius provedl v letech 1676 - 1677.

Zcela unikátním prvkem urbáře je 24 obrazových příloh textové části, tzv. pohledových map, které Hesselius sám namaloval. Propojil tyto ilustrace s textem urbáře důmyslným systémem čísel a značek umožňujících překvapivě dobrou orientaci v obou dokumentech navzájem.

Památka jako taková je bohužel i mezi místními velmi málo známá. Reprodukce částí Hesseliova urbáře jsou dostupné pouze na webové expozici na stránkách Muzea Broumovska http://muzeum.broumovsko.cz/stranky3/broumovsky-urbar.htm. Hesseliuv urbář je prvotřídní památkou regionálního i evropského významu, která by si zasloužila moderní vydání v překladu do češtiny s doprovodem odborných poznámek, vysvětlivek a se zevrubnými komentáři. 

Pro vydání urbáře se podařilo zajistit finanční podporu od Královehradeckého kraje, která umožní zaplatit několikaset stránkový překlad z německého do českého jazyka. Podařilo se také naleznout partnera pro odbornou práci a sepsání kritické edice, kterým se stalo Národní zemědělské muzeum. 

Sdílejte na