Rozhovor s Viktorií Dugranpere o Broumovském hudebním večeru

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

30. leden 2017 - Hudební scéna sálu Dřevník broumovského kláštera představí v úterý 7. února od 19 hodin při Broumovském hudebním večeru místní rodáky, kteří zanechali výrazný otisk v hudební historii. Pokřtěna bude unikátní historická nahrávka z Vídně dirigenta a broumovského rodáka Josefa Mertina a při klavírním a pěveckém koncertu vystoupí mladí talentovaní rodáci z Broumovska Zuzana Rainová, Iva Hlaváčková a Jakub Jirásek. Dílo broumovského barokního skladatele A. C. Mentzela posléze představí soubor Victoria Ensemble v čele s uměleckou vedoucí a pěvkyní Viktorií Dugranpere, které jsme položili několik otázek.

Broumovský hudební večer představí dílo Antonína Celestýna Mentzela, kterému jste se věnovala  ve své diplomové práci. Můžete nám prozradit něco zajímavého o tomto broumovském rodákovi?

Antonín Celestýn Mentzel se narodil v nedalekém Vižňově zřejmě v roce 1684 a celý život působil v Broumově jako regenschori. Staral se o hudební provoz zejména v kostele sv. Petra a Pavla. Protože hudební dění v Broumově bylo  propojené, Mentzel byl samozřejmě navázán i na klášter,  přestože nepatřil do řádu. O jeho životě bohužel nevíme skoro nic, avšak vůbec ta skutečnost, že se dochovaly některé jeho skladby, je pro nás velmi cenná – české hudby z první třetiny 18. století se totiž dochovalo úplné minimum.

Jaký repertoár představíte během Broumovského hudebního večera?

Z Mentzelova díla se dochovalo sedm rorát, čtyři postní skladby, jedny litanie, jedno ofertorium a jeden drobný duchovní duet. Vzhledem k roční době vynecháme roráty. Dále nebudeme uvádět onu malou duchovní skladbičku a jedno Tenebrae – vše ostatní však představíme. Zajímavostí je, že to ofertorium jsem získala až nyní z varšavské univerzitní knihovny, takže na broumovském hudebním večeru zazní vůbec poprvé. Mentzelova hudba sice nedosahuje takových kvalit, jako hudba těch jeho několika známých současníků (Černohorský, Jakob, Brentner apod.), ale jeho rukopis je velmi sympatický a určitě není fádní. A jak jsem již uvedla výše, jeho skladby jsou velmi cennou zprávou o úrovni české barokní hudby, které se dochovalo tak málo.

Studovala jste na hudebních kurzech ve Francii. Jaké vzpomínky se k tomuto období vážou? Co jste si z Francie „přivezla“?

V roce 2010  jsem byla vybrána jako stipendistka na kurzy barokní hudby Académie de Sablé ve Francii do třídy sólového zpěvu Julie Hassler. Tam jsem se dostala poprvé do intenzivního kontaktu s francouzskou barokní hudbou, kterou miluji a soustavně se jí zabývám. Nebýt Sablé a Julie, určitě bych tento styl neobjevila – u nás to totiž nikdo neučí. O dva roky později jsem studovala jeden semestr na Sorbonně muzikologii, kde jsem „přičichla“ k francouzským chansonům 16. století. Do tohoto stylu jsem se zamilovala a se svým tehdy ještě poloamatérským souborem jsem natočila CD Bonjour mon coeur.

Jste uměleckou vedoucí vokálně-instrumentálního souboru Victoria Ensemble, se kterým vystoupíte v Broumově. Můžete nám svůj soubor představit?

Victoria Ensemble je těleso mladých profesionálů, které se zabývá historicky poučenou interpretací staré hudby. To znamená, že se snažíme hrát a zpívat hudbu renesance, baroka a klasicismu tak, jak asi mohla znít ve své době. Je nás stálých dvanáct zpěváků a instrumentalisté dle potřeby. Ti doprovázejí naši vokální složku, ale při některých projektech pouze mne jako sólistku.

Jaké zajímavé instrumenty se ve vašem souboru vyskytují a používají?

Abychom se co nejvíce přiblížili původní myšlence starých skladatelů, naši instrumentalisté hrají na dobové nástroje a jejich kopie. V obdobích, kterými se zabýváme, všechny nástroje vypadaly trošku jinak než dnes, a především jinak zněly. Používání dobových nástrojů se v posledních letech stalo téměř nepsanou povinností pro ansámbly zaměřené na starou hudbu, takže v tomto ohledu určitě nejsme žádní průkopníci.

Jak dlouho soubor funguje a kde všude koncertujete?

V roce 2009 jsem pod jménem Victoria založila amatérský pěvecký spolek, který jsem dirigovala. Zpěváků bylo kolem dvaceti. Zažili jsme spolu mnoho krásného, byli to skvělí lidé, ale s postupem času jsem stále více cítila, že chci pracovat s profesionály a dělat starou hudbu na úplně jiné úrovni. Tato zásadní změna proběhla vlastně teprve před rokem, kdy jsem založila nový dvanáctičlenný vokální ansámbl, ve kterém také sama zpívám. Takže i přesto, že svůj soubor mám osm let, jsme vlastně na začátku. Ale já mám začátky obecně ráda.  Náš soubor má vlastně mnoho možných poloh, ale dvě zásadní: Zaprvé oněch dvanáct vokalistů a capella nebo s instrumentálním doprovodem a za druhé mé sólové projekty s instrumentálním doprovodem. Z podstaty jednotlivých programů už plyne, v jakém obsazení soubor zrovna vystoupí. V Broumově to bude všech dvanáct pěvců a šest doprovázejících instrumentalistů (lesní rohy, dvoje housle, violoncello, varhany). Koncertujeme v rámci nejrůznějších festivalů a koncertních cyklů a v Praze organizujeme také své vlastní projekty.

Který projekt Vás teď aktuálně nejvíce zaměstnává?

Letošní rok má 450. narozeniny Claudio Monteverdi, jedna z nejvýraznějších osobností celých hudebních dějin a můj milovaný skladatel. Budeme proto v květnu dělat velký monteverdiovský projekt. Čeká nás strašné práce, protože jeho hudba není interpretačně vůbec snadná, ale všichni se na ni moc těšíme.

Viktorie Dugranpere.
Sdílejte na