Aktywne warsztaty historyczne / NOWOŚĆ

Dan Bárta & Robert Balzar Trio

1.11.2017

czytaj więcej >

IV Dyskusje Broumovskie / 6-7.11.2017

Dwudniowe sympozjum z otwartą dyskusją znanych postaci

czytaj więcej >

Aktywne warsztaty historyczne

Nowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

W Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov pojawiła się wiosenna nowość. Są to warsztaty z przygodą dla uczniów klas XVIII i IX szkoły podstawowej i dla szkół średnich, w ramach których uczniowie w atrakcyjny i interaktywny sposób mogą poznawać dawne życie ludzi. Do wyboru są dwie opcje warsztatów. Tematyka odnosi się do rzeczywistych zdarzeń, dostępnych dzięki czeskiego archiwum Paměť národa.

Kontakt: Pavla Semeráková, tel. +420 603 271 426, email: postbellum@klasterbroumov.cz

Organizator: Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov, we współpracy z Post Bellum, Pamětí Národa.

Dzień, w którym milczano 

Warsztaty z przygodą są przeznaczone dla uczniów klas VIII i IX szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich. Warsztaty dotyczą przemian na czeskiej wsi w czasie kolektywizacji. Zabrzmi też pytanie, czy właściwe jest dążenie do sprawiedliwości społecznej w taki sposób, że innej grupie, uprzywilejowanej, odbierze się podstawowe prawa, majątki, wolność, a czasami nawet życie, po to aby siłą wprowadzić równość.

Warsztaty z przygodą są realizowane dzięki wsparciu z programu Europa dla obywateli. Treść warsztatów opiera się na opisach prawdziwych zdarzeń i pamiętnikach z archiwum Paměť národa.

Cele warsztatów:

 • kształcenie w zakresie zagadnień historycznych i społecznych w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem metod interaktywnych
 • rozwój inteligencji społecznej i emocjonalnej uczestników (z ukierunkowaniem na kształtowanie postaw empatii)
 • wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych i zdolności w zakresie retoryki, kształtowanie myślenia krytycznego
 • prewencja w obszarach zjawisk marginalizacji społecznej (postawy ksenofobiczne i rasistowskie)
 • przeciwdziałanie zjawiskom nietolerancji
 • poprawa atmosfery rówieśniczej w klasach szkolnych

Warsztaty prowadzą nauczyciele z przygotowaniem specjalistycznym:

 • czas trwania 4 godziny – odpowiedni czas na potrzeby realizacji wycieczek
 • dla grup od 12 do 26 uczniów
 • koszt 50 CZK / uczestnika

Ludzie o tym nie zapomną

Warsztaty z przygodą dla uczniów szkół średnich. Uczestnicy mają możliwość w niekonwencjonalny sposób poznawać historię XX wieku. W ramach warsztatów będzie uczestnicy mają możliwość wczucia się w sytuację innego ucznia w okresie powojennej Czechosłowacji, muszącego podjąć ważną decyzję. Treść warsztatów opiera się na opisach prawdziwych zdarzeń i pamiętnikach z archiwum Paměť národa.

Warsztaty z przygodą są realizowane dzięki wsparciu z programu Europa dla obywateli. Treść warsztatów opiera się na opisach prawdziwych zdarzeń i pamiętnikach z archiwum Paměť národa.

Cele warsztatów:

 • kształcenie w zakresie zagadnień historycznych i społecznych w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem metod interaktywnych
 • rozwój inteligencji społecznej i emocjonalnej uczestników (z
 • kierunkowaniem na kształtowanie postaw empatii)
 • wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych i zdolności w zakresie retoryki, kształtowanie myślenia krytycznego
 • prewencja w obszarach zjawisk marginalizacji społecznej (postawy ksenofobiczne i rasistowskie)
 • przeciwdziałanie zjawiskom nietolerancji
 • poprawa atmosfery rówieśniczej w klasach szkolnych

Warsztaty prowadzą nauczyciele z przygotowaniem specjalistycznym:

 • Warsztaty trwają 2,5 godziny – mogą być częścią wycieczki szkolnej
 • dla grup od 12 do 26 uczniów

koszt 50 CZK / uczestnika

Podzielić na