Univerzita třetího věku

Studujte každý rok nová témata z historie, literatury či ochrany přírody

Cesta Emericha Ratha

reprízy originální inscenace o broumovském hrdinovi...

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Noční hrané prohlídky kláštera

Oblíbené prázdninové prohlídky...

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody.

Semestry:

Zimní semestr / říjen - leden
Letní semestr / únor - květen

Poplatek: 250 Kč / semestr

Zájemci, kteří by se chtěli přihlásit, si mohou vyžádat elektronickou přihlášku na adrese dana.cernotova@broumovsko.cz nebo se stavit osobně v kanceláři Agentury pro rozvoj Broumovska na adrese Klášterní 1, Broumov.

Více informací: +420 491 521 283, +420 734 443 161

 

Zimní semestr

Děkani fakult Univerzity Hradec Králové se představují

1. Fenomén varhanní hudby v Evropě

19. 10. 2017, 13:00. doc. MgA František Vaníček, Ph.D.

2. Přirodou inspirované výpočetní postupy

16. 11. 2017, 13:00, prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D.

3. O zlatém řezu, Fibonacciho číslech a jejich vztahu k přírodě, umění a architektuře

14. 12. 2017, 13:00, doc. RNDr. et PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

4. Neobyčejné krásy andských zemí

18. 1. 2018, 13:00, Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Letní semestr

Československo - 100. výročí vzniku

1. Česká meziválečná kultura a její evropské rezonance

15. 2. 2018, 13:00, doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.

2. Edvard Beneš, československý státník a diplomat

15. 3. 2018, 13:00, PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

3. Reforma jako revoluce - intelektuálové a Pražské jaro 1968

19. 4. 2018, 13:00, PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

4. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky

17. 5. 2018, 13:00, prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

Sdílejte na