Univerzita třetího věku

Studujte každý rok nová témata z historie, literatury či ochrany přírody

Supermarket Svět

Putovní interaktivní výstava pro školní kolektivy

více info >

Interaktivní prohlídky Skriptoria

Zábava a inspirace pro celou rodinu

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Klášterem od sklepa po půdu / 20. 1. 2018

Prohlídky běžně nepřístupných prostor

více info >

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody.

Semestry:
Zimní semestr/ říjen - leden
Letní semestr/ únor - květen

tel.: +420 491 521 282-3, +420 734 443 161

Poplatek: 250,-/semestr

Zimní semestr

Děkani fakult Univerzity Hradec Králové se představují

1. Fenomén varhanní hudby v Evropě

19. 10. 2017, 13:00. doc. MgA František Vaníček, Ph.D.

2. Přirodou inspirované výpočetní postupy

16. 11. 2017, 13:00, prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D.

3. O zlatém řezu, Fibonacciho číslech a jejich vztahu k přírodě, umění a architektuře

14. 12. 2017, 13:00, doc. RNDr. et PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

4. Neobyčejné krásy andských zemí

18. 1. 2018, 13:00, Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Letní semestr

Československo - 100. výročí vzniku

1. Česká meziválečná kultura a její evropské rezonance

15. 2. 2018, 13:00, doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.

2. Edvard Beneš, československý státník a diplomat

15. 3. 2018, 13:00, PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

3. Reforma jako revoluce - intelektuálové a Pražské jaro 1968

19. 4. 2018, 13:00, PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

4. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky

17. 5. 2018, 13:00, prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

Sdílejte na