Akce v klášteře

26 úterý
Science.Dialog Café Extra: Staré ovocné odrůdy
ScienceCafé
začátek akce 18 h

Science.Dialog Café Extra: Staré ovocné odrůdy

Úterý 26. září 2017 od 18 hodin
Klášter Broumov / sál Kreslírna 

Přednáška Stanislava Bočka na téma: Staré odrůdy ovoce jako přírodní a společenské dědictví

Jabloně, hrušně, třešně a další ovocné druhy máme spojené převážně s užitkem v podobě chutných plodů. Staré odrůdy, pěstované tradičně na vysokých kmenech, dávají nejen nám lidem ještě něco navíc. Jsou pamětníky dob, kdy bylo na vesnici méně hluku a více zeleně. Jejich mohutné koruny vrhají v horkých letních dnech příjemný stín a nabízí samy sebe jako životní prostor pro ptactvo a další živočichy. Z historického i genetického hlediska představují kulturní dědictví, neboť jsou pevně svázané s pečujícím hospodářem. Povinností civilizované společnosti je tyto staré odrůdy nejen uchovat, ale dále rozvíjet.

Přednášející Stanislav Boček se seznámil s pomologií v době studia na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se v diplomové práci věnoval mapování starých odrůd na rodném Kunštátsku a Olešnicku. Staré stromy ho natolik fascinovaly, že velice těžce nesl jejich kácení či mrzačení neodborným řezem. Proto od roku 2000 nejen aktivně vyhledává staré stromy a odrůdy, ale také je rozmnožuje. Po desetiletém působení jako pedagog a výzkumník na Zahradnické fakultě MENDELU opouští akademickou půdu a od roku 2015 se naplno věnuje praktickému množení milovaných starých odrůd ve vlastní ovocné školce. Propaguje nejen staré odrůdy, ale ještě více tradiční pěstování vysokokmenů v polních a lučních sadech. Žije v ústraní, občas kývne na přednášku.

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)

Pořádá: Maiwaldova akademie, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Zpět na kalendář akcí