23 čtvrtek
ScienceCafé: Významné milníky středověkých dějin kláštera v Broumově
ScienceCafé

ScienceCafé: Významné milníky středověkých dějin kláštera v Broumově

Čtvrtek 23. 2. 2017 od 18:00
Sál Kreslírna, Klášter Broumov

Přednáška z cyklu ScienceCafé se zaměří na středověkou etapu dějin benediktinského kláštera v Broumově od jeho počátků ve 13. století až do doby pohusitské. Cílem bude předestřít dynamiku vývoje a poukázat na klíčové okamžiky formování benediktinského panství v severovýchodních Čechách, mezi které patří benediktinská kolonizace a otázka klášterních falz, vztah mezi proboštstvími v Polici nad Metují a v Broumově, vztah Broumova k Břevnovu a Rajhradu.

Přednášející:  Dr. Josef Šrámek vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zabývá se jednak českými dějinami přemyslovského období s důrazem na církevní dějiny a historii benediktinského mnišství, jednak dějinami prusko-rakouské války z roku 1866. 

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

 

Zpět na kalendář akcí