11 čtvrtek
Science Café - Cizí slova v češtině, česká slova v cizině
ScienceCafé

Science Café - Cizí slova v češtině, česká slova v cizině

Čtvrtek 11. 5. 2017 od 18:00 
Sál Kreslírna / Klášter Broumov

Kolik má čeština cizích slov? Která to jsou? Jak je čeština přijala a přijímá a jak se v ní chovají? Jak by čeština asi vypadala, kdyby v ní žádná slova cizího původu nebyla? Také se seznámíme s tím, která slova naopak přešla z češtiny do cizích jazyků. Mimoděk tak během přednášky nahlédneme, proč se něco takového, jako je přejímání cizích slov, vůbec děje - a na závěr z toho vyvodíme jisté morální poučení.

Přednášející: Karel Oliva, jazykovědec a popularizátor českého jazyka a znalostí o něm. Vystudoval matematickou lingvistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, působil v Bulharské akademii věd, na univerzitě v německém Saarbrückenu a ve výzkumném ústavu pro umělou inteligenci ve Vídni, poté byl dlouhá léta ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Je autorem dlouhé řady odborných i popularizačních publikací, s výsledky jeho aplikované vědecké práce se setkáváte i v programovém balíku Microsoft Office. 

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)

Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.

Zpět na kalendář akcí