Projekty

KNIHTISK - od března 2017

Nový vzdělávací program pro školy

více info >

Café Bizarre / 15. 3. 2017

Hudebně-divadelní improvizační inscenace...

více info >

Velikonoční trh / 8. 4. 2017

Tradiční trh v areálu kláštera, vstup zdarma

více info >

Díky grantové podpoře se nám daří realizovat spousta projektů.

Projekty podpořené městem Broumov

Město Broumov podpořilo tyto projekty: Science Café 2017 Broumovské diskuse 2017 Environmentálně vzdělávací a výchovné programy pro děti a mládež 2017 ...

Celý článek

Projekty podpořené KHK krajem

Královéhradecký kraj podpořil náš projekt „Realizace odborných průzkumů a drobných restaurátorských prací v budově Kláštera v Broumově“. Královéhradecký kraj podpořil náš projekt „Energetický regulační systém...

Celý článek

Klášter Broumov - živé evropské centrum kultury a vzdělávání

Projekt, jehož cílem je navrátit tradiční funkci benediktinského kláštera v Broumově, jakožto centra vzdělání a kultury. ...

Celý článek

Broumovský urbář

Předmětem naší snahy je vydání českého překladu Hesseliova urbáře z roku 1676-1677 – Das Braunarer Urbarium von 1676 – 1677. Urbář vyhotovil správce broumovského panství Johan Georg Hesselius. V současné době je originál...

Celý článek

Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina Na Cestě

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe. Projekt Via Benedictina na cestě má hodnotu turistickou,...

Celý článek

Sdílejte na