Projekty

Benefiční koncert Jaroslav Svěcený, Miloslav Klaus

1.5. 2017 / Sál Dřevník

více info >

Historické příběhové dílny

Nové zážitkové workshopy pro ZŠ a SŠ

více info >

KNIHTISK - od března 2017

Nový vzdělávací program pro školy

více info >

Díky grantové podpoře se nám daří realizovat spousta projektů.

Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. od 1. března 2017 do 30. září 2018 realizuje projekt „Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko“.    ...

Celý článek

Projekty podpořené městem Broumov

Město Broumov podpořilo tyto projekty: Science Café 2017 Broumovské diskuse 2017 Environmentálně vzdělávací a výchovné programy pro děti a mládež 2017 ...

Celý článek

Projekty podpořené KHK krajem

Královéhradecký kraj podpořil náš projekt „Realizace odborných průzkumů a drobných restaurátorských prací v budově Kláštera v Broumově“. Královéhradecký kraj podpořil náš projekt „Energetický regulační systém...

Celý článek

Klášter Broumov - živé evropské centrum kultury a vzdělávání

Projekt, jehož cílem je navrátit tradiční funkci benediktinského kláštera v Broumově, jakožto centra vzdělání a kultury. ...

Celý článek

Broumovský urbář

Předmětem naší snahy je vydání českého překladu Hesseliova urbáře z roku 1676-1677 – Das Braunarer Urbarium von 1676 – 1677. Urbář vyhotovil správce broumovského panství Johan Georg Hesselius. V současné době je originál...

Celý článek

Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina Na Cestě

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe. Projekt Via Benedictina na cestě má hodnotu turistickou,...

Celý článek

Sdílejte na