Prezidentští kandidáti a další osobnosti diskutovali na 4. Broumovských diskusích

Adventní trh / 16. 12. 2018

Nenechte si ujít oblíbený trh s bohatou nabídkou regionálních produktů

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

7. listopad 2017 - Ve dnech 6.–7. listopadu se v klášteře uskutečnil 4. ročník Broumovských diskusí. Dvoudenní diskusní konferenci v pondělí zahájili prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček a Vratislav Kulhánek. V úterý pak ve Dřevníku diskutovali Helena Illnerová, Martin Jan Stránský, Ondřej Šteffl, Vladimíra Dvořáková, Tomáš Feřtek a Nina Nováková. Společným tématem konference byla Vize vzdělanosti – pohled z nadhledu a pohled z praxe. Diskutovalo se o pozitivech i negativech českého vzdělávání a vzdělanosti obecně - o sebevědomí i pasivitě českých studentů, neschopnosti čelit novým výzvám, které přinášejí změny ve světě, o platech učitelů a z jakých zdrojů by se měly financovat, o inkluzi, soukromém i veřejném vzdělávání a mnoha dalších tématech.

„Obsah vzdělání by měl klást maximální důraz na podstatné dovednosti a informace a oprostit se od mnoha detailů. Sami pedagogové by se měli vedle své odbornosti věnovat i metodice samotného učení, psychologii, komunikaci. Musí být také podstatně lépe ohodnoceni,“ uvedl například Jiří Drahoš.

„Budoucnost českého školství stojí na učitelích, kteří jsou žákovi přirozenou autoritou, umí podnítit jeho úžas, vzbuzují lásku k poznání a kritickému myšlení. Na učitelích, kteří mají  prostor a autonomii pro svou práci, posilují žákovy dobré vlastnosti a pěstují pozitivní vztah k lidem….  Musíme začít od sebevědomého učitelského stavu, který bude respektován. Určitě to nebude jednoduchá cesta. Jde o změnu mentality…“ řekl Marek Hilšer.

Bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová se zamyslela nad propojením vzdělanosti a morálky: „Vzdělanost musí být propojena s morální integritou jedince, aby poznatky správně používal, interpretoval a předával, to je strašně důležité. Společnost dává do vzdělání velkou naději… Ale chybí mi tam moudrost a lidství. Vzdělávání a vzdělanost by měly vycházet z dobrých tradic země, kde jsme vyrostli, kde jsme zakotveni, abychom byli schopni předávat tradice dál.“

Zakladatel společnosti Scio a první soukromé školy v ČR Ondřej Šteffl mimo jiné uvedl: „Mnozí rodiče stále chtějí od školy, aby jejich děti „srovnala do latě“. Já to nepokládám za moudré, ale je to jejich volba. Pro jiné je „srovnávaní do latě“ přesně to, proč hledají školu, kde se nic takového neděje. Nutit mocí to, co pro své děti nechtějí, nemůže vést k dobrému…“

Záznamy všech tří panelů najdou zájemci na webu www.broumovskediskuse.cz.

Pořadatelem konference bylo Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, spolupořadatelem MAS Broumovsko. Statutárním partnerem bylo město Broumov, hlavními partnery akce byli Raiffeisen Leasing, Pro rozvoj Broumovska o.p.s., HOBRA-Školník, Saargumi, O2 Czech Republic. Partneři akce: ABRA Software, Open Society Fund, Čeko Import a EDUMED, za přispění Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově, Římskokatolické farnosti - Děkanství Broumov, Podnikatelského klubu Broumovsko a Královéhradeckého kraje. Generálním mediálním partnerem byla Česká televize, hlavním mediálním partnerem Hospodářské noviny, mediálními partnery Východočeská televize, magazín Flowee.cz, časopis Perpetuum, Hlídacípes.org a Naše.Broumovsko. 

Foto: Jan Flieger

Sdílejte na