Nabídka pracovní stáže / praxe

Cesta Emericha Ratha

reprízy originální inscenace o broumovském hrdinovi...

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Noční hrané prohlídky kláštera

Oblíbené prázdninové prohlídky...

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov (VKCB), sídlící v národní kulturní památce, hledá stážisty, stážistky pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů zaměřených na environmentální a kulturně-historická témata.

Kdo jsme?

Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra klášter Broumov rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k sobě samým a k okolnímu světu. Nabízí rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí.

„Ad sapientiam versus“ směrem k moudrosti, v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás.

Našimi programy podněcujeme k tvořivosti, sebevědomí, toleranci a podporujeme rozvoj Vzdělávacího a kulturního centra směrem k evropské instituci.

Koho hledáme?

Studenty muzejních a galerijních oborů s didaktickými a pedagogickými znalostmi, kteří u nás stráví minimálně 14 dní (dle dohody) během sezóny a budou se aktivně podílet na chodu Maiwaldovy akademie. Kromě participace na již probíhajících programech se nebráníme iniciativě při tvorbě vlastních, nových programů, didaktických pomůcek či pracovních listů. Stážisty hledáme kdykoliv od dubna do září.

Co nabízíme?

1. Maiwaldova akademie nabízí studentům splnění povinné pedagogické praxe.
2. Možnost být při vzniku a realizaci vzdělávacích programů v jedinečném prostředí benediktinského kláštera (výstavní prostor Lapidárium, středověké Skriptorium, klášterní zahrada, broumovská příroda).
3. Součástí naší nabídky je bonus v podobě ubytování v revitalizovaných mnišských celách v Domě Hostů.
4. Možnost zdarma navštěvovat kulturní a vzdělávací akce probíhající v době stáže ve VKCB.
5. Nabízíme, jak již bylo řečeno výše, náslechy programů, aktivní participaci na průběhu vzdělávacích programů, přípravu animačních programů a jejich realizaci se všemi aspekty, které k tvorbě animačních / edukačních vzdělávacích programů patří.

Co očekáváme?

Aktivní přístup k přípravám a realizaci programů, participaci na stávajících programech, podněty k jejich vylepšení. Fantazii se meze nekladou a proto budeme rádi za vznik nových edukačních programů, edukačních pomůcek a pracovních listů, které po Vás v klášteře mohou zůstat. Samozřejmě očekáváme nadšení pro věc, touhu učit se a nebát se zapojit, přispět svým dílem k zprostředkování kulturně-historického a přírodního dědictví návštěvníkům.

Jak se přihlásit?

Navštivte webové stránky www.klasterbroumov.cz či ma.klasterbroumov.cz a prohlédněte si naši práci. Pokud Vás naše činnost zaujme, kontaktujte nás :-)

Pavla Semeráková
e: pavla.semerakova@broumovsko.cz
t: 603 271 426

Sdílejte na