26 sobota
Martinů Voices / Za poklady Broumovska

Martinů Voices / Za poklady Broumovska

Sobota 26. 8. 2017, 18:00
Kostel sv. Markéty, Šonov

Devátý koncert letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům, ve kterých se koncerty konají.

Program:

Gregorio Allegri (1582–1652)
Miserere (Smiluj se) pro tenor sólo a smíšený dvojsbor a cappella

Johannes Brahms (1833–1897)
Drei Gesänge (Tři zpěvy) op. 42 pro smíšený sbor a cappella
Abendständchen (Večerní zastaveníčko)
Vineta (Vineta)
Darthulas Grabesgesang (Pohřební zpěv za Darthulu)

Vytautas Miškinis (*1954)
Dum medium silentium (Když zavládlo hluboké ticho) pro smíšený sbor a cappella

Bohuslav Martinů (1890–1959)
Čtyři písně o Marii H 235 pro smíšený sbor a cappella
Zvěstování
Sen
Snídaně Panny Marie
Obraz Panny Marie

Michael Tippett (1905–1998)
Five Negro Spirituals (Pět černošských spirituálů) pro sóla a smíšený sbor a cappella
Steal Away (Odcházím)
Nobody Knows (Nikdo nezná)
Go Down, Moses (Sestup, Mojžíši)
By and by (Zanedlouho)
Deep River (Hluboká řeka)

Celý cyklus je součástí Tippettova velkého klasického oratoria Dítě naší doby. To oratorium je pokládáno za jakýsi pandán Bachových velkých vokálních skladeb, hlavně pašijí. Je to napsáno pro obří obsazení (sóla, sbor, orchestr) a předěly jednotlivých částí tvoří právě spirituály a cappella. Tippettovým záměrem bylo, aby plnily funkci, kterou u Bachových vokálních skladeb plní protestantské chorály... Tippett po čase spirituály "vyndal" a vytvořil z nich samostatný sborový cyklus, který se zpívá po celém světě.

Změna programu vyhrazena
www.zapoklady.cz 

Zpět na kalendář akcí