Maiwaldova akademie

Den s Turínským plátnem / 12.1.2019

Slavíme 20 let od objevení Turínského plátna

více info >

Tata Bojs & Filharmonie Hradec Králové LIVE / 21.6.2019

hudební událost léta

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Není to tak dávno, kdy jsme přemýšleli ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov, jak pojmenujeme cyklus environmentálních vzdělávacích programů pro děti a objevilo se před námi polozapomenuté jméno P. Vincence Maiwalda OSB (1862–1951).

Začali jsme pátrat po jeho osudu a brzy bylo jasné, že vznikající Akademie se bude jmenovat právě po něm. Vincenc Maiwald byl totiž významným botanikem, benediktinem, učitelem a posléze třicet let ředitelem Klášterního gymnázia v Broumově.

O Akademii:

Maiwaldova akademie rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým a ostatním lidem.

Pojem „environmentální“ vnímáme jako oblast, kde se prolínají vztahy k životnímu prostředí, ale také vztahy mezi lidmi a vším živým co takové prostředí utváří. Čerpáme z odkazu minulosti, interpretujeme kulturní dědictví benediktinského kláštera. Nabízíme rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí. Podporujeme u dětí jejich tvořivost, sebevědomí a toleranci.

Osvětovou činností vedeme děti, veřejnost i sebe k odpovědnému jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí. Rozvíjíme osvětovou činnost v rámci přednášek, terénních programů a publikační činnosti.

„Ad sapientiam versus“  směrem k moudrosti; v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás.

Maiwaldova akademie

 

Vyberte si z naší nabídky environmentálního vzdělávání

Lapidárium

Výstava plakátů Ženy v disentu představuje 21 žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech....

Maiwaldova Akademie

Programy pro MŠ

Naše programy probíhají přímo v národní kulturní památce Klášter Broumov, nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek....

Maiwaldova Akademie

Programy pro 1. stupeň ZŠ

Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem....

Maiwaldova Akademie

Programy pro 2. stupeň ZŠ

Umíme překvapit neobyčejným vyprávěním „obyčejných“ míst a věcí na každém kroku Broumovska....

Maiwaldova Akademie

Programy pro SŠ a SOU

Vzhledem k historii zdejší přírody i lidských pokolení je učebnice Broumovska opravdu pestrá....

Maiwaldova Akademie

Pobytové programy

Vážení pedagogičtí pracovníci, na našich stránkách naleznete širokou nabídku pobytových programů pro jednotlivé stupně škol....

Maiwaldova Akademie

Veřejnost

Interaktivní prohlídky, prázdninové workshopy, příměstské tábory, tvůrčí dílny, to jsou programy, které pravidelně připravujeme pro všechny věkové skupiny....

Maiwaldova Akademie

Příběhy našich sousedů

Maiwaldova akademie realizuje pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum natáčení pamětnických příběhů na Broumovsku....

Maiwaldova Akademie

Sdílejte na