Lektorský tým

Supermarket Svět

Putovní interaktivní výstava pro školní kolektivy

více info >

Interaktivní prohlídky Skriptoria

Zábava a inspirace pro celou rodinu

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Představujeme vám náš zkušený lektorský tým.

Mgr. Šárka Vávrová

Absolventka Systematické biologie a ekologie UP Olomouc, doplňkové studium učitelství biologie pro SŠ. Praxe: lektor ekologicko-výchovných programů na Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově Hájích, lektor environmentálních...

Celý článek

Mgr. Pavla Semeráková

Absolventka filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Andragogika a personální management. Absolvovala přednášky a semináře na Psychoterapeutické fakultě doc. Skály a vzdělávání - Koučink u Dr. Pätzolda. Vytvářela...

Celý článek

Mgr. Dana Černotová

Absolventka oboru Historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doplňkové studium Učitelství dějepisu pro střední školy. Po studiu nastoupila ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov, kde se...

Celý článek

Martina Junková

Absolventka Střední školy obchodní v Broumově, rekvalifikovaná pečovatelka domácího ošetření Červeného Kříže, která po studiích odjela do zahraničí jako au-pair pro duševně nemocné seniory. Této práci se věnovala i po návratu domů do Čech...

Celý článek

Tomáš Valášek

Lektor filmových vzdělávacích programů Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov od roku 2014. Sedmiletá praxe jako kameraman reportáží a dokumentů. V roce 2014 a 2015 spolupráce s režisérkou Lenkou Wimmerovou na...

Celý článek

Mgr. Iwona Matuszkiewicz

Absolventka Filologické fakulty v oboru polonistika a postgraduálních metodických studií pro učitele anglického jazyka Wroclavské Univerzity; doktorandka Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy...

Celý článek

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

Jiří Plamínek je jedním z prvních nezávislých lektorů a konzultantů u nás. Pomáhá lidem a firmám již celé čtvrtstoletí. Je autorem teorie vitality, která umožňuje vidět podnikání i život z odstupu a v souvislostech. Do Československa již v...

Celý článek

Mgr. Ivo Krejčíř

Absolvent brněnské konzervatoře a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Absolvoval též Studium pro ředitele škol a školských zařízení v NIDV Brno, výcvik Krizová pomoc a první psychosociální pomoc v Rafae Praha, a získal akreditaci...

Celý článek

Sdílejte na