Historické příběhové dílny / NOVINKA

4. Broumovské diskuse / 6. - 7.11.2017

Dvoudenní diskusní konference, panel prezidentských kandidátů, doprovodný program...

více info >

Historické příběhové dílny

Nové zážitkové workshopy pro ZŠ a SŠ

více info >

Jarní novinka Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Zážitkové workshopy pro žáky 8. a 9. tříd a středních škol, které seznamují atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Na výběr je ze dvou workshopů, které jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Kontakt: Pavla Semeráková, tel. 603 271 426, email: postbellum@klasterbroumov.cz

Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Post Bellum, o.p.s., Pamětí Národa 

Den, kdy se mlčelo 

Zážitkový workshop je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (tercií a kvart víceletých gymnázií). Workshop na tématu proměny české vesnice během kolektivizace nastoluje otázku, zda je v pořádku snažit se odstraňovat nespravedlnost pomocí toho, že dříve privilegované menšině sebereme základní práva, majetek, svobodu a případně i život.

Zážitkové workshopy jsou vyvinuté a otestované díky podpoře programu Evropa pro občany. Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu)
 • výchova k toleranci a porozumění
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet
 • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů)
 • prevence šikany
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd

Workshop vedou vyškolení lektoři:

 • délka trvání 4 hodiny – vhodné i na školní výlet nebo jako součást pobytového programu
 • pro 12 – 26 žáků
 • cena 50 Kč / účastník

Lidi to tak nenechaj

Zážitkový workshop pro středoškoláky, který účastníkům umožňuje na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat dějiny 20. století. Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jednoho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím. Co všechno musel vzít v úvahu? A co bylo v sázce?  Workshop pracuje se vzpomínkami pamětníků publikovanými v archivu Paměť národa.

Zážitkové workshopy jsou vyvinuté a otestoané díky podpoře programu Evropa pro občany. Po domluvě je možná realizace i v jiných regionech. Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu)
 • výchova k toleranci a porozumění
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet
 • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů)
 • prevence šikany
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd

Workshop vedou vyškolení lektoři:

 • Workshop trvá 2,5 hodiny – vhodné i na školní výlet nebo jako součást pobytového programu
 • pro 12 – 26 žáků
 • cena 50 Kč / účastník
Sdílejte na