Dobročinný večer pro Broumovsko 2.6.2017

Společenský večer, výtěžek putuje na podporu místních projektů

více info >

Vinum et Cetera / 3.6.2017

Oblíbená ochutnávka nejlepších českých a moravských vín...

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Historické příběhové dílny

Nové zážitkové workshopy pro ZŠ a SŠ

více info >

KNIHTISK - od března 2017

Nový vzdělávací program pro školy

více info >

Jak proměnit porady v opravdový nástroj firemní komunikace? Nechcete již ztrácet na poradách čas a motivaci k práci? 

Povíme si hlavní zásady dobře zorganizované porady a jak rozvinout sociální dovednosti potřebné k vedení porad. Jaké existují metody vedení porad. Jak poradu naplánovat a připravit, jak ji vést a vyhodnotit. Jak vytvořit jasný a přehledný zápis. 

Metody: interaktivní výklad, praktický nácvik, videorozbor.

Délka trvání: 1 den

Cena: 2 200,- Kč + DPH. V ceně je započítána strava a výukové materiály. Každý účastník obdrží po ukončení semináře osvědčení o absolvování.

Kontaktní osoba pro rezervaci
Pavla Semeráková
Telefon: +420603271426
E-mail: pavla.semerakova@broumovsko.cz